Web Access / เข้าสู่หน้าหลักของโรงเรียน

สำนักเขตวังทองหลาง แจ้งปิดสะพานข้ามคลองเจ้าคุณสิงห์บริเวณ ถนน ลาดพร้าว 112 บริเวณหน้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

แจ้งผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 -พฤศจิกายน 2558