Web Access / เข้าสู่หน้าหลักของโรงเรียน

สำนักเขตวังทองหลาง แจ้งปิดสะพานข้ามคลองเจ้าคุณสิงห์บริเวณ ถนน ลาดพร้าว 112 บริเวณหน้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

แจ้งผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 -สิงหาคม 2558

https://docs.google.com/forms/d/1pAzopwswrO4AuR5jzg9TuVnj0gBeXNRnX3cGlAnEeEs/viewform?usp=send_form

http://www.ku.ac.th/icted2012/documents/Google%20docs.pdf