Web Access / เข้าสู่หน้าหลักของโรงเรียน

ประกาศวันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดเปิดภาคเรียน วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558

ร้านค้าสวัสดิการสหกรณ์โรงเรียนเปิดจำหน่าย สินค้า ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558

สำนักเขตวังทองหลาง แจ้งปิดสะพานข้ามคลองเจ้าคุณสิงห์บริเวณ ถนน ลาดพร้าว 112 บริเวณหน้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

แจ้งผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 -สิงหาคม 2558