ภาษา

Thai Chinese (Simplified) English

ข้อมูลโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา

 

 

 

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

nbk
ผู้อำนวยการโรงเรียนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเยี่ยมชมโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)
ชมภาพ
Share

วันเวลา ณ ขณะนี้

Monday, 30 November 2015
Monday