ภาษา

Thai Chinese (Simplified) English

เว็บไซต์การศึกษา

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

สัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์

 สัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์

                         โรงเรียนจัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 17 - 21มีนาคม 2557 โดยมีท่านอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และบรรยายสรุปถึงแนวนโบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยในโอกาสนี้ประธานในพิธี ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลหนึ่งแสนครูดี  รางวัลการแข่งขันเปตอง และเซปัคตะกร้อ ระดับเขตพื้นที่ฯ และมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

     และ เวลา 13.00-15.30 น. ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาสพฐ. ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ บรรยายเรื่องโรงเรียนนิติบุคคลให้คณะผู้บริหาร ครูของโรงเรียน ด้วย ชมภาพกิจกรรม

Share